การอัพเกรด

"มาตราส่วนเอเชีย" สำหรับการปรับรุ่นของเครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุกที่ต้องใช้ในทาง เครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุกรุ่นสามารถทำเป…